Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 11.9.2017. godine FERK pod brojem 04-05-773/17 zaprimio žalbu D.J. zastupan po punomoćniku Ivanu Grubešiću odvjetniku iz Novog Travnika na Rješenje broj: III-2-1323/17 od 21.08.2017. godine koje je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d.

Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

 

 

    

 

 

                                                                                                   

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe