Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je 15.5.2018. godine FERK pod brojem 04-05-524/18, zaprimio žalbu I.G. na rješenje broj: 209849/2018 od 30.3.2018.godine, te 22.5.2018. godine pod brojem 04-05-524-01/18 žalbu na  rješenje broj: 03-5-12-9954/2018 od 11.5.2018. godine, koja je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. Po žalbama FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenim žalbama zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe