Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je 5.11.2018. godine FERK pod brojem 04-05-944/18 zaprimio žalbu F.M. zastupan po Zajedničkom odvjetničkom uredu „Kebo & Guzin“ iz Mostara na Rješenje broj: III-1-G-1339/18 od 5.10.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Grude. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe