Izvješće o radu FERK-a za 2015. godinu

Izvješće o radu FERK-a za 2015. godinu usvojio je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na 14. redovitoj sjednici održanoj 14.12.2016. godine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku svoje 18. redovite sjednice održane 2.3.2017. godine usvojio isto.

IZVJEŠĆE O RADU (.pdf)

Sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju članka 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

Izvješće o radu FERK-a za 2014. godinu

Izvješće o radu FERK-a za 2014. godinu usvojio je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na nastavku 3. redovite sjednice održanom 28.10.2015. godine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 17.12.2015. godine usvojio isto.

IZVJEŠĆE O RADU (.pdf)

Sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju članka 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

Izvješće o radu FERK-a za 2013. godinu

Izvješće o radu FERK-a za 2013. godinu usvojio je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na nastavku 32. redovite sjednice održanom 10.9.2014. godine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na svojoj prvoj redovitoj sjednici održanoj 28.5.2015. godine usvojio isto.

Sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju članka 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jednom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

IZVJEŠĆE O RADU (za preuzimanje)

Izvješće o radu za 2012. godinu

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 22. redovitoj sjednici, 24.9.2013. godine usvojio Izvješće o radu FERK-a za 2012. godinu. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 13. redovite sjednice, 14.11.2013. godine također usvojio navedeno izvješće. Sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju članka 23., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH dužna je, najmanje jedanom godišnje, izvještavati Parlament Federacije BiH o svome radu.

IZVJEŠTAJ O RADU FERK-a ZA 2012. MOŽE SE PREUZETI KLIKOM OVDJE