Обавјештење о 13. редовној сједници

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 66/13 и 94/15),

Опширније...

Јавна расправа о Нацрту дозволе („МФС ТРАДЕ“ д.о.о. Дује - Клокотница)

На основу Одлуке број 06-03-517-05/29/17 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 03.07.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 10.05.2017. године примио од „МФС ТРАДЕ“ д.о.о. Дује - Клокотница Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу

Опширније...

Јавна расправа о Нацрту дозволе („IVEX“ д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-543-03/34/17 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 03.07.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 18.05.2017. године примио од „IVEX“ д.о.о. Усора Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад – ...

Опширније...

Јавна расправа о Нацрту дозволе (ХСЕ БХ д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-581-03/41/17 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 03.07.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 01.06.2017. године примио од ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом –....

Опширније...

Обавјештење о жалби (04-05-481/17)

У складу с чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

Да је  21.04.2017.  године ФЕРК под бројем 04-05-481/17 примио жалбу Солатрониц д.о.о. Сарајево на Рјешење број: III-1-495/17 од 07.03.2017. године

Опширније...