Обавјештење о жалби бр. 04-05-614/17

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 14.06.2017. године под бројем 04-05-614/17 примила жалбу М.В. на рјешење број: ИИИ-1-М-695/17 од 28.03.2017. године

Опширније...

Обавјештење о 15. редовној сједници

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању 15 редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20.

Опширније...

Јавна расправа („БРОТИС“)

На основу Одлуке број 06-03-663-03/48/17 донесене на XIV редовној сједници одржаној у Мостару 29.08.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 05.07.2017. године примио од „БРОТИС“ д.о.о. Читлук Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу

Опширније...

Јавна расправа („АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-341-11/21/17 донесене на XIV редовној сједници одржаној у Мостару 29.08.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 09.03.2017. године примио од „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. Зеница Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу

Опширније...

Жалба број 04-05-100-19/17

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

         да је 01.08.2017. године под бројем 04-05-100-19/17 примила жалбу „ХИФА“ д.о.о. Тешањ заступано по пуномоћници Адониси ...

Опширније...