Почетна

 

Пондерисана цијена електричне енергије:

 

Важећи тарифни ставови:

  • product 1
    Важећи тарифни ставови ЈП ЕП БиХ д.д. Сарајево
  • Tarifni stavovi za Javno Podizeće "Elektroprivreda hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar
    Важећи тарифни ставови за ЈП "ЕП ХЗ ХБ" д.д. Мостар

Како до нас:

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе