Јавна расправа (Нацрту правилника о измјени и ...)

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК, на основу одлуке донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару, 09.06.2017. године, упућује 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ
о Нацрту правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола

ФЕРК је 09.06.2017. године на XI редовној сједници усвојио Нацрт правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и ...

Опширније...

Обавјештење о избору чланова ФЕРК-а

Предсједник Федерације Босне и Херцеговине госп. Маринко Чавара донио Указ је о проглашењу Одлуке о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ 12/17), у складу са којим се за чланове ФЕРК-а на мандатни период од пет година именују ...

Опширније...

Почетак пројекта 3Смарт

Нови пројект у ЛАРЕС-у (Лабораторија за системе обновљивих извора енергије Свеучилишта у Загребу Факултета електротехнике и рачунарства) „Паметна зграда-паметна мрежа-паметни град“ (3Смарт) почео је 1. јануара 2017. године. Основни циљ пројекта је обезбиједити технолошке и законске претпоставке за унакрсно управљање зградама, енергетским ....

Опширније...