Обавјештење о жалби (04-05-657/17)

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

         да је 03.07.2017. године под бројем 04-05-657/17 примила жалбу М.Х. на рјешење број: 03‐3‐22-6095/2017 од 24.05.2017. године

Опширније...

Обавјештење о жалби (04-05-607/17)

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 14.06.2017. године под бројем 04-05-607/17 примила жалбу Е.К. на рјешење број: 03-4-221-30789/17 од 23.05.2017. године

Опширније...

Обавјештење о жалби бр. 04-05-613/17

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ 

         да је 14.06.2017. године под бројем 04-05-613/17 примила жалбу ЈП Цесте Федерације БиХ на Претходну електроенергетску сагласност –

Опширније...

Обавјештење о жалби бр. 04-05-614/17

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 14.06.2017. године под бројем 04-05-614/17 примила жалбу М.В. на рјешење број: ИИИ-1-М-695/17 од 28.03.2017. године

Опширније...

Жалба број 04-05-100-19/17

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

         да је 01.08.2017. године под бројем 04-05-100-19/17 примила жалбу „ХИФА“ д.о.о. Тешањ заступано по пуномоћници Адониси ...

Опширније...