Обавјештење о жалби бр. 04-05-613/17

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ 

         да је 14.06.2017. године под бројем 04-05-613/17 примила жалбу ЈП Цесте Федерације БиХ на Претходну електроенергетску сагласност –

стручно мишљење о траси број: 49-03-2017/0111-4 од 13.04.2017. године коју је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар.