Обавјештење о жалби (04-05-657/17)

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

         да је 03.07.2017. године под бројем 04-05-657/17 примила жалбу М.Х. на рјешење број: 03‐3‐22-6095/2017 од 24.05.2017. године

које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар.