Јавна расправа о Нацрту дозволе („МФС ТРАДЕ“ д.о.о. Дује - Клокотница)

На основу Одлуке број 06-03-517-05/29/17 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 03.07.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 10.05.2017. године примио од „МФС ТРАДЕ“ д.о.о. Дује - Клокотница Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу

Опширније...

Јавна расправа о Нацрту дозволе („IVEX“ д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-543-03/34/17 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 03.07.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 18.05.2017. године примио од „IVEX“ д.о.о. Усора Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад – ...

Опширније...

Јавна расправа о Нацрту дозволе (ХСЕ БХ д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-581-03/41/17 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 03.07.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 01.06.2017. године примио од ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом –....

Опширније...

Јавна расправа („ПРОМИНГ“ д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-459-04/24/17 донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару 09.06.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.04.2017. године примио од „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт

Опширније...

Јавна расправа (Е-ТАНК д.о.о.)

На основу Одлуке број 06-03-310-05/17/17 донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару 09.06.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 02.03.2017. године примио од Е-ТАНК д.о.о. из Блажуја Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за

Опширније...