Јавна расправа (Доо „ЧАВКУНОВИЋ – БАУ)

На основу Одлуке број 06-03-468-03/25/17 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 19.05.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 18.04.2017. године примио од Доо „ЧАВКУНОВИЋ – БАУ“ Бихаћ Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним

дериватима осим ЛПГ-ом под бројем 06-03-468/25/17, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у складу са чланом 19. односно чланом 21. Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде. Поступајући по члану 12. Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, ФЕРК је прегледао захтјев, те је у складу са чланом 16. утврдио да је захтјев потпун и усвојио нацрт дозволе.

Заинтересована лица имају могућност доставити своје писане коментаре, на Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, ФЕРК-у од дана објављивања овог обавјештења до 29.05.2017. године до 12:00 часова, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Писани коментари морају бити потписани. Писани и усмени коментари ће бити пажљиво анализирани.

Лица која имају директан интерес да учествују у поступку издавања дозволе под условом да им је интерес различит од општег јавног интереса, могу поднијети захтјев за  стицање статуса умјешача од дана објављивања овог обавјештења до 29.05.2017. године до 12:00 часова, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Уколико ФЕРК одобри статус умјешача, одржава се формална расправа на којој могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац и умјешачи, а присуство јавности је добродошло.

Текст Нацрта дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Блајбуршких жртава бр. 33 у Мостару или на интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba.

НАЦРТИ ДОЗВОЛА