Надређена категорија: Регистар дозвола

Трговина ЛПГ-ом

Редни број

Регистарски број Лиценце

Назив имаоца дозволе

Сједиште имаоца дозволе

Датум уписа у Регистар Лиценци

Datum izdavaња Лиценце

Датум истека Лиценце

 

06-03-431/51/16

„ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево

Hotoњ б.б., 71 320 Вогошћа

15.06.2016.

15.06.2016.

14.06.2021.

 

06-03-453/60/16

d.о.о. „ИНТЕР-БУТАН“ Цазин

Острожац бр.302, 77 228 Острожац, Цазин

04.07.2016.

04.07.2016.

03.07.2021.

 

06-03-456/62/16

„УНИКОМЕРЦ“ д.о.о. Градачац

Леденице доње бб, 76 250 Градачац

04.07.2016.

04.07.2016.

03.07.2021.

 

06-03-525/93/16

„ХОЛДИНА“ д.о.о. Сарајево

ул. Азизе Шаћирбеговић број 4-б, 71 000 Сарајево

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

 

06-03-517/90/16

БОССГАС ПЛИН д.о.о. Томиславград

Коло бб, 80 240 Томиславград

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

 

06-03-514/87/16

ПРВО ПЛИНАРСКО ДРУШТВО д.о.о. из Сарајева

Тешањска 24а, 71 000 Сарајево

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

 

06-03-411/41/16

„ЕУРО-ПЛИН“ д.о.о. Орашје

Аутоцеста бб, 76 270 Орашје

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

 

06-03-527/95/16

„СИЧАЈА“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље

Пидриш бб, 70 280 Горњи Вакуф-Ускопље

20.07.2016.

20.07.2016.

19.07.2021.

 

06-03-588/119/16

„ИСТРАБЕНЗ ПЛИНИ“ д.о.о. Бреза

Поткрај бб, 71 370 Бреза

20.09.2016.

20.09.2016.

19.09.2021.

 

06-03-417/47/16

„ТУРБО-ПРОМ“ д.о.о. Нови Травник

Руђера Бошковића бр.37/А, 72 290 Нови Травник

24.10.2016.

24.10.2016.

23.10.2021.

 

06-03-686/131/16

„ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно

Шехитлуци бб, 70 230 Бугојно

08.11.2016.

08.11.2016.

07.11.2021.

 

06-03-473/68/16

„ПАПИЋ“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД

Obilaznica bb, 80 240 Tomislavgrad

16.12.2017.

16.12.2017.

24.08.2021.

 

06-03-927/157/16

„LIQUIVEX“ d.o.o. Usora

Žabljak bb, 74 230 Usora

24.02.2017.

24.02.2017.

23.02.2022.