Надређена категорија: Регистар дозвола

Дозволе за снабдијевање ел. енергијом - дозволе 1. реда

Број 06-03-739-10/140
Назив: ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ” д.д. Мостар
Адреса: Миле Будака 106 А, 88000 Мостар
Период важења: 01.01.2017. – 31.12.2021
Дозвола / Подручје дјеловања

 

Број 06-03-755/143/16
Назив: ЈП Електропривреда БиХ д.д. -  Сарајево
Адреса: Вилсоново шеталиште број 15, 71000 Сарајево
Период важења: 01.01.2017. – 31.12.2021.   
Дозвола / Подручје дјеловања