Надређена категорија: Регистар дозвола

Дозволе за снабдијевање ел. енергијом - дозволе 2. реда

06-03-581/17/17
ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева
Алије Исаковића број 1, 71000 Сарајево
Период важења: 30.11.2017. – 29.11.2022
Дозвола

06-03-508-28/17
Ал Траде д.о.о. из Мостара
Баћевићи бб, 88000 Мостар
Период важења: 09.06.2017. – 08.06.2019.
Дозвола

06-03-418/6/15
ХЕП-Траде д.о.о. из Мостара
Вуковарска бб, 88000 Мостар
Период важења: до 29.10.2020.
Дозвола

Број: 06-03-908/155/16
Назив: ЕЗПАДА д.о.о. Мостар
Адреса: Бискупа Чуле б.б., 88000 Мостар
Раздобље важења: 19.03.2017- 18.03.2022. године 
Дозвола

06-03- 631/25/14
ПРОЕНЕРГY д.о.о. Сарајево
Тешањска 24а, 71000 Сарајево
Период важења: до 24.02.2020. године 
Дозвола

06-03-973/162/16
АСА Енергија д.о.о. Сарајево
Булевар Меше Селимовића бр. 16, 71000 Сарајево
Период важења: 07.12.2016.  – 06.12.2018.
Дозвола

06-03-672/129/16
БНТ „ХОЛДИНГ“ Д.Д.  Нови Травник
Мехмеда Спахе 1, 72290 Нови Травник
Период важења: 07.12.2016.  – 06.12.2018.
Дозвола

06-03-367/12/16
ПРВО ПЛИНАРСКО ДРУШТВО д.о.о. из Сарајева
Тешањска 24а, 71000 Сарајево
Период важења:  15.06.2016.  – 14.06.2018.
Лиценца

06-03-764/26/15
Г-ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево
Тешањска 24а, 71000 Сарајево
Лиценца
Период важења: 15.03.2016- 14.03.2018. 

06-03-1035/38/15
Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева
Змаја од Босне 7-7а, 71000 Сарајево
Лиценца
Период важења: 15.03.2016. - 14.03.2018.

06-03-686/23/15
Алпиq Енергија БХ д.о.о. из Сарајева
Каптол 5/2, 71000 Сарајево
Лиценца
Период важења: 28.01.2016 – 27.01.2021. године

06-03-512/11/15
Данске Цоммодитиес БХ д.о.о. из Сарајева
Тешањска 24а, 71000 Сарајево
Лиценца
Период важења: 06.12.2015. – 05.12.2020.

06-03-680/22/15
ГЕН-И д.о.о. Сарајево
Хамдије Крешевљаковића број 7, 71000 Сарајево
Лиценца
Период важења: 28.01.2016. – 27.01.2021.

06-03-507/10/15
ЕУРО-ПОWЕР д.о.о. Тешањ
Крндија бб, 74260 Тешањ
Лиценца
Период важења: 06.12.2015. – 05.12.2020.

06-03-433/13/14
Axpo BH д.о.о. Сарајево
Адреса: Фра Анђела Звиздовића број 1, 71000 Сарајево
Дозвола
Период важења: 19.11.2014.-18.11.2019.

Број 06-03-289/12/14
Назив: „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ ЦОМПАНY“ д.о.о. Сарајево
Адреса: Тешањска 24а, 71000 Сарајево
Лиценца
Период важења: 19.11.2014. – 18.11.2019.

06-03-507/21/12
ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева
Алије Исаковића 1, 71000 Сарајево
Лиценца
До 29.11.2017.

06-03-774/58/13
ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево
Вилсоново шеталиште број 15, 71 000 Сарајево
Дозвола
Период важења дозволе: 01.01.2014.-31.12.2018.

06-03-739/55/13
ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ” д.д Мостар
Миле Будака 106 А, 88 000 Мостар
Дозвола
Период важења дозволе: 01.01.2014.-31.12.2018.

Број 06-03-231/14/13
"Интеренерго д.о.о. Сарајево
Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево
Дозвола
Период важења: 29.08.2013. – 28.08.2018.