Надређена категорија: Регистар дозвола

Дозволе за производњу електричне енергије за сопствене потребе

Број: 06-03-399/16/12
Назив: Јавна установа Центар за дјецу и омладину са посебним потребама „ЛОС РОСАЛЕС" Мостар
Адреса: Јужни логор бб, 88000 Мостар
Дозвола: Дозвола за производњу електричне енергије за сопствене потребе
Период важења: 08.05.2013. – 07.05.2023.