Надређена категорија: Регистар дозвола

Дозволе за рад за дистрибуцију електричне енергије

Број: 06-03-737/34/12
Назив: Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" дионичко друштво Мостар
Адреса: Миле Будака 106А 88000 Мостар
Дозвола: Дистрибуција електричне енергије
Период важења: 01.01.2013. – 31.12.2027.

Број: 06-03-735/33/12
Назив: Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево
Адреса: Вилсоново шеталиште 15, 71000 Сарајево
Дозвола: Дистрибуција електричне енергје
Период важења: 01.01.2013. – 31.12.2027.