Квалификовани произвођачи електричне енергије

У складу са Законом о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације („Службене новине Федерације БиХ“ број 70/13, 05/14) квалификовани произвођач значи произвођача који у поједином објекту за производњу електричне енергије производи електричну енергију, користећи отпад или обновљиве изворе енергије на економски примјерен начин, укључујући комбиновани циклус производње топлотне и електричне енергије, који је усклађен са заштитом околине, а који такав положај може стећи на основу рјешења Регулаторне комисије за  енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК.

Попис квалификованих произвођача (.пдф)