Важећи тарифни ставови

Одлуке (11. 2012.)

Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево
Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар
Одлука о о измјенама  Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево
Одлука о о измјенама  Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар


Трећи тарифни поступак за ЈП ЕПБиХ дд, Сарајево (2011.)

Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево


Peti тарифни поступак за ЈП "ЕПХЗХБ" (2012.г.) - важеће тарифе

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП "ЕПХЗХБ" д.д. Мостар
Одлука о тарифним ставовима за продају ел. енергије неквалификованим (тарифним) купцима ЈП "ЕПХЗХБ" д.д. Мостар

Тарифни ставови за ЈП "ЕП ХЗХБ" д.д.

Одлука о измјени Одлуке о тарифним ставовима за Јавно подузећа "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" д.д. Мостар - ВАЖИ ОД 01.01.2015.


Одлука (8. редовна 2013.):

Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног подузећа "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" д.д. Мостар


Одлуке (2012.):

Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар

Одлука о о измјенама  Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар

Пети тарифни поступак за ЈП ЕПХЗХБ (2012.):

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП "ЕПХЗХБ" д.д. Мостар
Одлука о тарифним ставовима за продају ел. енергије неквалификованим (тарифним) купцима ЈП "ЕПХЗХБ" д.д. Мостар

 

 

Четврти тарифни поступак ЈП "Електропривреда ХЗ Херцег Босне" дд, Мостар

ФЕРК је 05.11.2009. године донио Одлуку о провођењу четвртог тарифног поступка број 01-07-1311-02/09, којом је покренуо, на своју иницијативу четврти тарифни поступак за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и то ради утврђивања потребног прихода за дјелатност снабдијевања електричном енергијом И реда (неквалификовани (тарифни) купци), а на годишњем нивоу, укључујући и трошак набавке електричне енергије за потребе неквалификованих (тарифних) купаца, те којом је одредио да је рок за подношење докумената од стране ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, потребних за провођење четвртог тарифног поступка 07.12.2009. године.

Како у наведеном року ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар није доставила документе потребне за провођење четвртог тарифног поступка, ФЕРК је истој......

ЦИЈЕЛО ОБАВЈЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ (.пдф, 6 страница)

Достављена документација - пакет 1 (.zip формат, 55 MB)
Достављена документација - пакет 2 (.zip формат, 6 MB)
Достављена документација - пакет 3 (.zip формат, 4 MB)
Достављена документација - пакет 4 (.zip формат, 6 MB)