Надређена категорија: Тарифни ставови

Тарифни ставови за ЈП ЕП БиХ д.д.

Одлука о измјени Одлуке о тарифним ставовима за Јавно Предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево - ВАЖЕ ОД 01.01.2015.


Одлуке (2012.):

Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Одлука о о измјенама  Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Трећи тарифни поступак за ЈП ЕПБиХ дд, Сарајево (2011.):

Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево