Надређена категорија: ФЕРК

Чланови ФЕРК-а

Чланови Регулаторне комисије за електричну енергију у ФБиХ – ФЕРК-а су:

  • Миле Срдановић - Предсједник ФЕРК-а
  • Санела Покрајчић - Члан ФЕРК-а
  • Јасмин Бешо - Члан ФЕРК-а

У складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине ФБиХ бр. 66/13) и Статутом Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине ФБиХ број 13/04), прописано је да је функција предсједника ФЕРК-а измјењива међу члановима ФЕРК-а и траје годину дана.