Структура запослених

Тренутно је у ФЕРК-у запослено 31 лице од којих 29 са ВСС, један запослени са ВШС, те један запослени са ССС. Уз законом прописане обавезе, запослени ФЕРК-а су и лично и професионално опредијељени ка успостављању тржишних принципа у енергетском сектору.

Руководиоци

Секретар ФЕРК-а

Ивица Дрежњак 
Тел. + 387 36 44 99 00
Фаx. +387 36 33 35 07


Руководилац Сектора правних послова

Маријана Матијевић
Тел. + 387 36 44 99 00
Фаx. +387 36 33 35 07


Руководилац Сектора за лиценце и техничке послове

Мирсад Шарић
Тел. + 387 36 44 99 00
Фаx. +387 36 33 35 07


Руководилац Сектора за тарифе

Игор Глибић
Тел. + 387 36 44 99 00
Фаx. +387 36 33 35 07


Руководилац Сектора за финансијске и административне послове

Злата Брајловић
Тел. + 387 36 44 99 00
Фаx. +387 36 33 35 07