Извјештај о раду ФЕРК-а за 2015. годину

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2015. годину усвојио је Заступнички дом Парламента Федерације БиХ на 14. редовној сједници одржаној 14.12.2016. године. Дом народа Парламента Федерације БиХ је на својој 18. редовној сједници одржаној 02.03.2017. године усвојио исто.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ (.pdf)

У складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, на основу члана 23., Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ дужна је, најмање једном годишње, извјештавати Парламент Федерације БиХ о своме раду.

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2014. годину

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2014. годину усвојио је Заступнички дом Парламента Федерације БиХ на наставку 3. редовне сједнице одржаном 28.10.2015. године. Дом народа Парламента Федерације БиХ је на својој 7. редовној сједници одржаној 17.12.2015. године усвојио исто.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ (.pdf)

У складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, на основу члана 23., Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ дужна је, најмање једном годишње, извјештавати Парламент Федерације БиХ о своме раду.

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2013. годину

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2013. годину усвојио је Заступнички дом Парламента Федерације БиХ на наставку 32. редовне сједнице одржане 10.09.2014. године. Дом народа Парламента Федерације БиХ је на својој првој редовној сједници одржаној 28.05.2015. године усвојио исти.

У складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, на основу члана 23., Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ дужна је, најмање једном годишње, извјештавати Парламент Федерације БиХ о своме раду.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ (за преузимање)

Извјештај ФЕРК-а за 2012. годину

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 22. редовној сједници, 24.09.2013. године усвојио Извјештај о раду ФЕРК-а за 2012. годину. Дом народа Парламента Федерације БиХ је на наставку 13. сједнице, 14.11.2013. године такође усвојио наведени извјештај. У складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, на основу члана 23., Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ дужна је, најмање једном годишње, извјештавати Парламент Федерације БиХ о своме раду.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФЕРК-а МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ ОВДЈЕ