Легислатива Босне и Херцеговине

ФБИХ

Закон о електричној енергији  („Службене новине Ф БиХ“ бр. 66/13)

Закон о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације ("Службене новине Федерације БиХ" број 70/13)

Закон о допуни Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације ("Службене новине Федерације БиХ" број 5/14)

Закон о нафтним дериватима ("Службене новине Федерације БиХ" број 52/14)


БиХ

Закон о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 07/02)

Закон о измјенама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/03)

Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 76/09)

Закон о измјенама и допунама Закона о преносу регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 1/11)


Закон о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 35/04)

Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 76/09)


Закон о оснивању Независног оператора система за преносни систем у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 35/04)

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе