Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-729-08/50/18 донесене на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 10.12.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 30.07.2018. године примио од ТРАНСПОРТ ПАЖИН д.о.о. Столац Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, под бројем 06-03-729/50/18, уз који је подносилац захтјева

На основу Одлуке број 06-03-742-04/52/18 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 27.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 03.08.2018. године примио од „ТИК“ д.о.о. Јелах бб-Тешањ Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ТИК 1“, насеље Јелах, општина Тешањ, ограничене инсталисане...

На основу Одлуке број 06-03-819-10/62/18 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 27.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.09.2018. године под бројем 06-03-819/62/18 примио од ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-712/51/17 од 07.11.2017.

На основу Одлуке број 06-03-932-01/73/18 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 27.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 30.10.2018. године примио од ХЕЕТ д.о.о. Прозор-Рама Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у вјетроелектранама „Прослап 1“ инсталисане снаге 20,00 кW и предвиђене

На основу Одлуке број 06-03-743-07/53/18 донесене на XIX редовној сједници одржаној у Мостару 16.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 03.08.2018. године примио од „Велико сунце“ д.о.о., из Стоца Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ВЕЛИКО СУНЦЕ 1“, у насељу Пјешивац, општина

На основу Одлуке број 06-03-813-04/61/18 донесене на XIX редовној сједници одржаној у Мостару 16.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 12.09.2018. године примио од „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у хидроелектрани „ЧАРДАК“, на водотоку ријеке Гостовић, насеље Чардак, општина Завидовићи,

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе