Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-261-05/16/18 донесене на VII редовној сједници одржаној у Мостару 12.04.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 15.02.2018. године примио од „ПЛИНОМАТИЦ“ д.о.о. Кисељак Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, под бројем 06-03-261/16/18, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе у складу са чланом 19. односно

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК, на основу одлуке донесене на VII редовној сједници одржаној у Мостару, 12.04.2018. године, упућује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ
о   Нацрту правилника о измјени и допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола           

ФЕРК је 12.04.2018. године на VII редовној сједници усвојио Нацрт правилника о измјени и допунама Правилника

На основу Одлуке број 06-03-1046-06/84/17 донесене на VI редовној сједници одржаној у Мостару 28.03.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 19.12.2017. године примио од „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, под бројем 06-03-1046/84/17, уз који је подносилац

На основу Одлуке број 06-03-80-04/10/18 донесене на IV редовној сједници одржаној у Мостару 27.02.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 22.01.2018. године примио од „МЕРЦАТОР БХ“ д.о.о. Сарајево Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом под бројем 06-03-80/10/18, уз који је подносилац захтјева приложио

На основу Одлуке број 06-03-1035-05/83/17 донесене на IV редовној сједници одржаној у Мостару 27.02.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 14.12.2017. године примио од „КАКАЊ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Какањ Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом под бројем 06-03-1035/83/17, уз који је подносилац захтјева приложио

На основу Одлуке број 06-03-1023-05/82/17 донесене на III редовној сједници одржаној у Мостару 15.02.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 11.12.2017. године примио од SolarMax d.o.o. Mostar Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „STOLAC I“, насеље Пјешивац, Општина Столац,

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе