Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-766-05/58/18 донесене на XVII редовној сједници одржаној у Мостару 04.10.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 28.08.2018. године примио од ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-766/58/18, уз који је подносилац захтјева приложио потребне

На основу Одлуке број 06-03-755-04/56/18 донесене на XVII редовној сједници одржаној у Мостару 04.10.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 20.08.2018. године примио од „GROHS H&G“ д.о.о. Сарајево Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ПРЕТИС“, на крову производно-пословног објекта у склопу Р.П.

На основу Одлуке број 06-03-730-04/51/18 донесене на XVI редовној сједници одржаној у Мостару 25.09.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 30.07.2018. године примио од ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, под бројем 06-03-730/51/18, уз који је подносилац захтјева приложио

На основу Одлуке број 06-03-692-03/48/18 донесене на XV редовној сједници одржаној у Мостару 12.09.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.07.2018. године примио од ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-692/48/18, уз који је подносилац захтјева

На основу Одлуке број 06-03-634-05/45/18 донесене на XV редовној сједници одржаној у Мостару 12.09.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 03.07.2018. године примио од ПТП „ШОЛА“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у соларној фотонапонској електрани „ШОЛА 2“,

На основу Одлуке број 06-03-750-03/55/18 донесене на XV редовној сједници одржаној у Мостару 12.09.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 09.08.2018. године примио од „ЕЛЕКТРО-СОЛАР“, власник Суљановић Фехим, из Санског Моста Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе