Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-434-05/29/18 донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару 11.06.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 06.04.2018. године примио од „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ПИ-ПИ-150“, насеље Чифлук, општина Високо,

На основу Одлуке број 06-03-461-04/30/18 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 18.04.2018. године примио од „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-461/30/18, уз који је подносилац захтјева приложио потребне

На основу Одлуке број 06-03-1055-08/86/17 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 27.12.2017. године примио од ГТГ плин д.о.о. Зеница Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, под бројем 06-03-1055/86/17, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе

На основу Одлуке број 06-03-188-06/13/18 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 06.02.2018. године примио од ЈП „ВИК“ д.о.о. Зеница Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у хидроелектрани „Чајдраш“, на доводном гравитационом цјевоводу питке воде Крушчица-Зеница,

На основу Одлуке број 06-03-350-06/25/18 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.03.2018. године примио од „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у соларној фотонапонској електрани „ЗГОНЕ 5“,

На основу Одлуке број 06-03-349-06/24/18 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.03.2018. године примио од „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у соларној фотонапонској електрани

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе