Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-946-05/70/17 донесене на И редовној сједници одржаној у Мостару 15.01.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 16.11.2017. године примио од Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-946/70/17, уз који је подносилац захтјева приложио потребне

На основу Одлуке број 06-03-942-05/69/17 донесене на I редовној сједници одржаној у Мостару 15.01.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 14.11.2017. године примио од Г-Петрол д.о.о. Сарајево Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-942/69/17, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у

На основу Одлуке број 06-03-853-04/60/17 донесене на I редовној сједници одржаној у Мостару 15.01.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 16.10.2017. године примио од „СУША-ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Високо Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у вјетроелектрани „Моштре 1“, насеље Зимча, општина Високо, инсталисане снаге 300 кW

На основу Одлуке број 06-03-973-06/73/17 донесене на I редовној сједници одржаној у Мостару 15.01.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 21.11.2017. године примио од Соларна електрана „ЕНЕРГО СОЛАР“, вл. Никола Марић, из Јабланице Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, у соларној

На основу Одлуке број 06-03-872-05/63/17 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 14.12.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 25.10.2017. године примио од „МЕРКЕЗ-ОИЛ“ д.о.о. Нови Травник Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, под бројем 06-03-872/63/17, уз који је подносилац

На основу Одлуке број 06-03-947-05/71/17 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 14.12.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 15.11.2017. године примио од Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“, вл. Мирсад Башић, из Тузле Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе