Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-956-05/77/18 донесене на II редовној сједници одржаној у Мостару 11.02.2019. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 09.11.2018. године примио од АД-ТАНК д.о.о. Столац Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, под бројем 06-03-956/77/18, уз који је подносилац захтјева приложио

На основу Одлуке број 06-03-1025-05/78/18 донесене на ИИ редовној сједници одржаној у Мостару 11.02.2019. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 06.12.2018. године под бројем 06-03-1025/78/18 примио од ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад - лиценце за обављање дјелатности ...

На основу Одлуке број 06-03-950-04/76/18 донесене на I редовној сједници одржаној у Мостару 21.01.2019 године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 07.11.2018. године примио од АрцелорМиттал Зеница, д.о.о. Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, под бројем 06-03-950/76/18, уз који је подносилац захтјева приложио

На основу Одлуке број 06-03-729-08/50/18 донесене на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 10.12.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 30.07.2018. године примио од ТРАНСПОРТ ПАЖИН д.о.о. Столац Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, под бројем 06-03-729/50/18, уз који је подносилац захтјева

На основу Одлуке број 06-03-742-04/52/18 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 27.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 03.08.2018. године примио од „ТИК“ д.о.о. Јелах бб-Тешањ Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ТИК 1“, насеље Јелах, општина Тешањ, ограничене инсталисане...

На основу Одлуке број 06-03-819-10/62/18 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 27.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.09.2018. године под бројем 06-03-819/62/18 примио од ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-712/51/17 од 07.11.2017.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе