Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-624-02/44/18 донесене на XIII редовној сједници одржаној у Мостару 17.07.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 27.06.2018. године примио од АСА Енергија д.о.о. Сарајево Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-624/44/18, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у складу са чланом 20.

На основу Одлуке број 06-03-470-07/32/18 донесене на XIII редовној сједници одржаној у Мостару 17.07.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 20.04.2018. године примио од СОЛИК д.о.о., из Прозора-Раме Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ПРОЗОР“, насеље Гмићи, општина Прозор-Рама, инсталисане снаге

На основу Одлуке број 06-03-505-03/35/18 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 26.06.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 07.05.2018. године примио од ENERGY TRADE d.o.o. Usora Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ENERGY 1“, насеље Жабљак, општина Усора, инсталисане снаге 127,00 кW

На основу Одлуке број 06-03-13-12/1/18 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 26.06.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 03.01.2018. године примио од „ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије, у хидроелектрани „Била Вода“, на водотоку потока Била Вода, насеље Винац, општина Јајце, инсталисане снаге 55 кW

На основу Одлуке број 06-03-434-05/29/18 донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару 11.06.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 06.04.2018. године примио од „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у соларној фотонапонској електрани „ПИ-ПИ-150“, насеље Чифлук, општина Високо,

На основу Одлуке број 06-03-461-04/30/18 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.05.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ 

ФЕРК је 18.04.2018. године примио од „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда под бројем 06-03-461/30/18, уз који је подносилац захтјева приложио потребне

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе