Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-721-10/53/17 донесене на XVII редовној сједници одржаној у Мостару 24.10.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 09.08.2017. године примио од ENERGY TRADE d.o.o. Usora Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у поступку преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-963/53/12 од 26.07.2017. године са „IVEX“ д.о.о. Усора као постојећег имаоца дозволе на ENERGY TRADE d.o.o. Usora, у соларној фотонапонској електрани „IVEX“, на крову пословног објекта „IVEX“ д.о.о. Усора, насеље Жабљак, општина Усора, инсталисане снаге 25,00 кW АC (30,00 кWp DC) и предвиђене годишње производње 31,977 МWh и у соларној фотонапонској електрани „IVEX 2“, на крову два постојећа објекта, насеље Жабљак, општина Усора, инсталисане снаге 125,00 кW АC (149,76 кWp DC) и предвиђене годишње производње 164,84 МWh, под бројем 06-03-721/53/17, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у складу са чланом 20. и чланом 21. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 2/17). Поступајући по члану 12. Правилника за издавање дозвола, ФЕРК је прегледао захтјев и утврдио да је потпун, те је у складу са чланом 16. овог правилника усвојио нацрт дозволе, при чему је имао у виду да је ENERGY TRADE d.o.o. Usora постојећи ималац дозволе, те да је у циљу ефикасности и економичности поступака пред ФЕРК-ом, потребно на основу члана 40. става (2) Правилника за издавање дозвола на властиту иницијативу ФЕРК-а извршити измјене и допуне Дозволе за рад – лиценце за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-608/46/13, коју је ФЕРК издао 30.09.2013. године имаоцу дозволе ENERGY TRADE d.o.o. Usora. Циљ оваквог поступања ФЕРК-а је једном дозволом регулисати производну дјелатност једног имаоца дозволе у свим објектима којима располаже, што придоноси правној сигурности и заштити општег јавног интереса, али циљ је и извршити остале потребне измјене и допуне Дозволе за рад – лиценце за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-608/46/13 од 30.09.2013. године, будући да је у периоду након издавања те дозволе дошло до промјене подзаконских аката и ФЕРК-ових правила и прописа.

Заинтересованa лица имају могућност доставити своје писане коментаре, на Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за ENERGY TRADE d.o.o. Usora, ФЕРК-у од дана објављивања овог обавјештења до 03.11.2017. године до 12:00 часова, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Писани коментари морају бити потписани. Писани и усмени коментари ће се анализирати и биће пажљиво размотрени.

Лица која имају директан интерес учествовати у поступку издавања дозволе под условом да им је интерес различит од општег јавног интереса, могу поднијети захтјев за  стицање статуса умјешача од дана објављивања овог обавјештења до 03.11.2017. године до 12:00 часова, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Уколико ФЕРК одобри статус умјешача, одржава се формална расправа на којој могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи, а присуство јавности је добродошло.

Текст Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Блајбуршких жртава бр. 33 у Мостару или на интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba.

НАЦРТИ ДОЗВОЛА

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе