Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-947-05/71/17 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 14.12.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 15.11.2017. године примио од Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“, вл. Мирсад Башић, из Тузле Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима

ОИЕ, у соларној фотонапонској електрани „ПАПЕ“, насеље Докањ, Град Тузла, инсталисане снаге 22,00 кW АЦ (22,26 кWп ДЦ) и предвиђене годишње производње 26,138 МWх, под бројем 06-03-947/71/17, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у складу са чланом 20. и чланом 21. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“ број 2/17). Поступајући по члану 12. Правилника за издавање дозвола, ФЕРК је прегледао захтјев и утврдио да је потпун, те је у складу са чланом 16. овог правилника усвојио нацрт дозволе.

Заинтересована лица имају могућност доставити своје писане коментаре, на Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ за Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“, вл. Мирсад Башић, из Тузле, ФЕРК-у од дана објављивања овог обавјештења до 27.12.2017. године до 12:00 сати, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Писани коментари морају бити потписани. Писани и усмени коментари ће се анализирати и бит ће пажљиво размотрени.

Лица која имају директан интерес учествовати у поступку издавања дозволе под условом да им је интерес различит од општег јавног интереса, могу поднијети захтјев за  стицање статуса умјешача од дана објављивања овог обавјештења до 27.12.2017. године до 12:00 сати, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Уколико ФЕРК одобри статус умјешача, одржава се формална расправа на којој могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи, а присуство јавности је добродошло.

Текст Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 сати, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Блајбуршких жртава бр. 33 у Мостару или на интернет страници ФЕРК-а www.ферк.ба


НАЦРТИ

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе