Јавне расправе

На основу Одлуке број 06-03-819-10/62/18 донесене на XX редовној сједници одржаној у Мостару 27.11.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 13.09.2018. године под бројем 06-03-819/62/18 примио од ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-712/51/17 од 07.11.2017.

године због промјене техничких карактеристика постојећих производних објеката, соларна фотонапонска електрана „КРЕНИЦА 1“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (185,73 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „КРЕНИЦА 2“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh и соларна фотонапонска електрана „КРЕНИЦА 3“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh (насеље Дриновци, општина Груде), соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 1“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (185,73 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 2“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 3“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (202,86 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 4“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (202,86 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 5“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (211,50 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 6“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (211,50 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 7“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 8“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 9“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (211,50 кWp DC и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 10“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (211,50 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 11“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (202,86 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 12“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (202,86 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh, соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 13“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh и соларна фотонапонска електрана „ХОДОВО 14“ инсталисане снаге 150,00 кW АC (207,18 кWp DC) и предвиђене годишње производње 291,62 МWh (насеље Пјешивац, општина Столац), уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у складу са чланом 20. и чланом 21. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“ број 2/17). Поступајући по члану 12. Правилника за издавање дозвола, ФЕРК је прегледао захтјев и утврдио да је потпун, те је у складу са чланом 16. овог правилника усвојио нацрт дозволе.

Заинтересована лица имају могућност доставити своје писане коментаре, на Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије, ФЕРК-у од дана објављивања овог обавјештења до 05.12.2018. године до 10:00 часова, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Писани коментари морају бити потписани. Писани и усмени коментари ће бити пажљиво анализирани.

Лица која имају директан интерес учествовати у поступку издавања дозволе под условом да им је интерес различит од општег јавног интереса, могу поднијети захтјев за стицање статуса умјешача од дана објављивања овог обавјештења до 05.12.2018. године до 10:00 часова, поштом на адресу Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Уколико ФЕРК одобри статус умјешача, одржава се формална расправа на којој могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи, а присуство јавности је добродошло.

Текст Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Блајбуршких жртава бр. 33 у Мостару или на интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba.

 

НАЦРТИ ДОЗВОЛА

 

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе