Обавјештења за јавност

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici dala je saglasnost na prijedlog cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Prijedlog

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici dala je suglasnost na prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Cijene za korisnike ove

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK će, danas, 24.11.2017. godine s početkom u 11 sati održati redovitu sjednicu na kojoj će se, između ostalog, razmatrati i odlučivati o prijedlogu cijena usluge javnog opskrbljivača za

На основу Одлуке број 01-07-847-01/17 донесене на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 07.11.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на

На основу Одлуке број 01-07-883-02/17 донесене на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 07.11.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на тржишту

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК, на основу одлуке донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару, 09.06.2017. године, упућује 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ
о Нацрту правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола

ФЕРК је 09.06.2017. године на XI редовној сједници усвојио Нацрт правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и ...

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе