Обавјештења за јавност

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala Dozvolu za rad (licenciju) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a gospodarskom društvu ArcelorMittal Zenica, d.o.o. i to na razdoblje valjanosti od pet godina.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici razmatrala je Prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Analizom dostavljenog

На основу Правилника о раду (пречишћени текст) број 05-08-104-02/17 од 10.04.2017. године, број 05-08-119-18/18 од 08.11.2018. године и број 08-08-127-05/18 од 27.11.2018. године, те Одлуке број 08-08-141-16/18 донесене на наставку 21/18 интерног састанка одржаног у Мостару 19.12.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК објављује

Od 17. decembra 2018. godine Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK nalazi na novoj adresi:  

На основу Одлуке број 01-07-859-05/18 донесене на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 10.12.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедећу

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на тржишту електричне

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela Odluku prema kojoj referentna cijena električne energije iznosi  0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh). Riječ je o otkupnoj cijeni električne energije ...

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе