Обавјештења за јавност

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici obnovila je dozvolu za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu SOLIK d.o.o., iz Prozora-Rame. Proizvodnja električne energije obavlja se u proizvodnom objektu - solarna fotonaponska elektrana „PROZOR“, u naselju Gmići, općina Prozor-Rama, s predviđenom godišnjom proizvodnjom 190,00 MWh (megavat sati).

Запосленици Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК на колективном су годишњем одмору у периоду од 23.07. до 10.8.2018. године. Током трајања колективног годишњег одмора канцеларија протокола ФЕРК-а ће радити без прекида, а број телефона на који можете контактирати дежурног запосленика у наведеном периоду је 036/44 99 00.

 

На основу Одлуке број 08-08-83-06/18 од 17.07.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК објављује

Ј А В Н И   П О З И В

Позивају се правна и физичка лица која су власници пословних простора да доставе ФЕРК-у понуде за закуп пословног простора и његову цијену по м², уколико су заинтересовани за давање у закуп, у трајању од једне године дана.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala je Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu „PI-PI“ d.o.o. Visoko, i to za proizvodni objekt solarna fotonaponska elektrana

Na temelju Odluke broj 08-08-55-03/18 donesene na 09/18 internom sastanku održanoj u Mostaru dana 14.05.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet prodaje:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Škoda, model Octavia, reg.oznaka

На основу Одлуке број 01-07-883-11/17 донесене на III редовној сједници одржаној у Мостару 15.02.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на тржишту електричне енергије

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе