Обавјештења за јавност

На основу Одлуке број 01-07-847-01/17 донесене на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 07.11.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на

На основу Одлуке број 01-07-883-02/17 донесене на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 07.11.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на тржишту

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК, на основу одлуке донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару, 09.06.2017. године, упућује 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ
о Нацрту правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола

ФЕРК је 09.06.2017. године на XI редовној сједници усвојио Нацрт правилника о измјени и допуни Правилника о методологији и ...

Предсједник Федерације БиХ Маринко Чавара разговарао је данас са представницима Регулаторне комисије за енергију Федерације БиХ - ФЕРК.

Предсједник Федерације Босне и Херцеговине госп. Маринко Чавара донио Указ је о проглашењу Одлуке о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ 12/17), у складу са којим се за чланове ФЕРК-а на мандатни период од пет година именују ...

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе