Обавјештења за јавност

На основу Одлуке број 01-07-847-01/17 донесене на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 07.11.2017. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на

тржишту електричне енергије не одаберу снабдјевача имају право на универзалну услугу снабдијевања електричном енергијом преко јавног снабдјевача. Одлуком о утврђивању пружаоца јавне/универзалне услуге и резервног снабдјевача („Службене новине Федерације БиХ“, број 84/14) овај статус је додијељен носиоцима важећих дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола I реда ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, сваком на подручју свог дјеловања.

Обзиром да ФЕРК у складу са одредбама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене снабдјевача („Службене новине Федерације БиХ“, број 89/14), којим је прописана и Методологија за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ, даје сагласност на цијене услуге јавног снабдјевача које јавни снабдјевач предлаже или исте утврђује уколико јавни снабдјевач није предложио цијене испоруке електричне енергије у оквиру универзалне услуге у складу са наведеном методологијом, обавјештавамо вас да је 11.10.2017. године ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар доставило приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар ФЕРК-у на сагласност.

Предложене цијене се односе на цијене услуга које ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар пружа као јавни снабдјевач и које ће се, у случају давања сагласности ФЕРК-а на исте, примјењивати од 01.01.2018. године. Достављени приједлог можете погледати овдје.

ФЕРК ће у складу са прописаним правилима пажљиво анализирати достављени приједлог да би утврдио да ли су предложене цијене у складу са Методологијом за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ и да ли су се стекли услови за давање сагласности ФЕРК-а на исте. О даљим активностима ФЕРК-а јавност ће бити благовремено обавијештена. 

ПРИЈЕДЛОГ ЦИЈЕНЕ

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе