Обавјештења за јавност

На основу Одлуке број 08-08-83-06/18 од 17.07.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК објављује

Ј А В Н И   П О З И В

Позивају се правна и физичка лица која су власници пословних простора да доставе ФЕРК-у понуде за закуп пословног простора и његову цијену по м², уколико су заинтересовани за давање у закуп, у трајању од једне године дана.

Карактеристике пословног простора, који одговара потреби закупа пословног простора ФЕРК-а су:

 • локација у првој или другој зони Града Мостара у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник Града Мостара“ број 7/05 и 3/08),
 • површина канцеларијског простора са намјештајем износи цца 650-750 m²,
 • минимално 20 паркирних мјеста,
 • канцеларијски простор треба бити климатизиран, довољно освијетљен природним свијетлом, те имати све прикључке и инсталације неопходне за нормално функционисање,
 • канцеларијски простор састављен од пет дијелова који чине једну цјелину и то како слиједи:
 • I ДИО цца 150-200 m²,
 • треба да садржи минимално четири канцеларије и двије сале за састанке и то: три посебне канцеларије цца 60 m², једна канцеларија цца 10 m², те двије сале за састанке (или једна са могућношћу диобе на двије, мању и већу) цца 100 m²,
 • II ДИО цца 220-250 m²,
 • треба да садржи минимално 15 канцеларија, 10 канцеларија цца 160 m², пет канцеларија цца 60 m²,
 • III ДИО цца 130 m²,
 • треба да садржи минимално двије просторије, за архиву цца 80 m², и сервер собу за технику цца 50 m²,
 • IV ДИО цца 25 m²,
 • треба да садржи минимално кухињу и три тоалета,
 • V ДИО
 • ходници цца 100-150 m².

Понуде се требају доставити до понедјељка, 20.08.2018. године до 14:00 часова директно на адресу ФЕРК-а, Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора - не отварати”.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе