Обавјештења за јавност

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela Odluku prema kojoj referentna cijena električne energije iznosi  0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh). Riječ je o otkupnoj cijeni električne energije ...

... iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore energije (OIE). Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.3.2019. godine.

Nakon utvrđene referentne cijene FERK je pripremio izračun i tarifnih koeficijenata, odnosno zajamčenih otkupnih cijena električne energije, s obzirom da se zajamčene otkupne cijene izračunavaju tako da se odgovarajući tarifni koeficijenti pomnože s referentnom cijenom. Suglasnost na zajamčene otkupne cijene električne energije, pripremljene od FERK-a, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije daje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je donesena odluka prema kojoj postotak obveznog udjela električne energije proizvedene iz OIE iznosi 7,16%. Postotak  električne energije proizvedene iz OIE su obvezni preuzeti svi opskrbljivači koji opskrbljuju krajnje kupce u Federaciji BiH i kvalificirani kupci koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe za 2019. godinu.

FERK obavještava javnost kako je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo dostavilo na suglasnost prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge. Navedeni prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici FERK-a, na sljedećem linku:


PRIJEDLOG CIJENE

 

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene za kategoriju kućanstva ne mijenjaju.

Za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4 kV (kilovolt) s priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene 10,7%. Za kupce s priključnom snagom manjom ili jednakom 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je povećanje ukupne cijene 6,0%, odnosno, povećanje 5,5% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene primjenjuju od 1.2.2019. godine.

Dostavljeni prijedlog analiziraju stručne službe FERK-a kako bi se utvrdilo je li sukladan Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena.

                Gospodarskim društvima: EBH d.o.o. Sarajevo, GP TOMING d.o.o. Grude, HEET d.o.o. Prozor-Rama i TIK d.o.o. Jelah bb-Tešanj izdane su dozvole za proizvodnju električne energije, dok je Nacrt dozvole za rad (licencije) za  transport naftnih derivata cestovnim prometom za TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac upućen u postupak javne rasprave.

FERK je donio Zaključak po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za BFS d.o.o. Kreševo.

FERK je donio i rješenje po žalbi kupca na akt koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Na današnjoj sjednici FERK-a donesena je i Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imatelja dozvole za rad Operatora za OIEiEK za 2019. godinu.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе