Обавјештења за јавност

Od 17. decembra 2018. godine Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK nalazi na novoj adresi:  

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar 

Brojevi telefona, telefaksa, e-mail adrese i ostali podatci ostaju nepromijenjeni.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе