Обавјештења за јавност

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici razmatrala je Prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Analizom dostavljenog

prijedloga utvrđeno je kako prijedlog cijena ovog javnog elektroprivrednog poduzeća nije sukladan odredbama Privremenih smjernica elektroenergetske politike, kao ni Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH.

Javni opskrbljivač je obvezan voditi računa o postupnom ukidanju unakrsnog subvencioniranja između kategorija i grupa potrošnje, te izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za kupce u okviru univerzalne usluge.

Elektroprivredno poduzeće je u obvezi dostaviti prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača koje uključuju cijene nabave električne energije, cijenu usluge opskrbe javnog opskrbljivača i cijenu usluge korištenja prijenosne/distribucijske mreže. Cijene moraju biti predložene FERK-u najkasnije 60 dana prije planirane primjene istih.

Podsjećamo kako je 21.11.2018. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo dostavilo FERK-u na suglasnost prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge. Prema tom prijedlogu za kategoriju kućanstva, kao i za 3. i 4. grupu iz kategorije ostala potrošnja cijene se ne bi mijenjale.

Međutim, za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4, kV predloženo je prosječno povećanje za 7,74%.

Za kupce s priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat), odnosno za 1. tarifnu grupu, predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene za 10,7%. Za 2. tarifnu grupu, odnosno za kupce s priključnom snagom manjom ili jednakom 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je povećanje ukupne cijene za 6,0%. Povećanje za 5,5% predloženo je za 5. tarifnu grupu, tj. za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo bio je da se cijene primjenjuju od 1.2.2019. godine.

FERK je na današnjoj redovitoj sjednici utvrdio cijene za korisnike univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, prema kojoj one za sve kategorije i grupe potrošnje ostaju iste.

Svoju odluku je utemeljio na Odluci o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava JP Elektroprivreda BiH d.d. -  Sarajevo, ulaznim podatcima za 2019. godinu i podlogama korištenim za izračun cijena ovog javnog opskrbljivača koje su u primjeni.

 

U nastavku redovite sjednice, gospodarskom društvu TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac izdana je dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, dok su u postupak opće rasprave upućena dva nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, i to za: SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1.“ vl. Robert Begić, iz Novog Travnika i „HE Energy“ d.o.o. Stolac.

Tekst nacrta ovih dozvola može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a na adresi Kneza Domagoja 12A ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе