Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XIV редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20.

Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XИВ редовну сједницу у 2017. години, у уторак, 29.08.2017. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XИВ редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 26.07.2017. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • „БИЧАКЧИЋ“ д.о.о. Сарајево;
  • „EKO-ENERGY“ д.о.о. Тешањ;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева:
  • „SFE INTERQUALITY“, вл. Зинета Ћемерлић, Прозор-Рама;
  • ФНЕ БАРЕ вл. Марко Маркешић, Прозор-Рама;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом подносиоца захтјева:
  • „Г-ТАНК“ д.о.о. Витез;
  • „ТИОИЛ“ д.о.о. Стара Била, Витез;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ТИОИЛ“ д.о.о. Стара Била, Витез;
 6. Разматрање и одлучивање о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. Зеница;
 7. Разматрање и рјешавање по жалби на Закључак број: 03-3-8271/2017 од 14.07.2017. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар.

 

У Мостару, 22.08.2017. године                                                      ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-734/17                                                                                    Миле Срдановић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе