Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XVIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XVIII редовну сједницу у 2017. години, у уторак, 07.11.2017. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XVIII редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 24.10.2017. године
 2. Разматрање и одлучивање о тексту Обавјештења за јавност о поднесеном приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар ФЕРК-у на сагласност
 3. Разматрање и одлучивање о тексту Обавјештења за јавност о поднесеном приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево ФЕРК-у на сагласност
 4. Разматрање и одлучивање о Нацрту одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар
 5. Разматрање и одлучивање о Нацрту одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ д.д. –Сарајево ФЕРК-у на сагласност
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • ENERGY TRADE d.o.o. Usora
  • Фотонапонска електрана „СОЛАР-РАМА“ вл. Славко Жилић, из Прозора-Раме
  • ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева Обрт „МИРНА ЛУКА“, вл. Жељко Козина, Чапљина
 8. Разматрање и доношење Рјешења о привременом одузимању дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобрачајем имаоцу дозволе Е-ТАНК д.о.о. из Илиџе.

 

У Мостару, 30.10.2017. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-882/17                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе