Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању 1 редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене

новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати И редовну сједницу у 2018. години, у понедјељак, 15.01.2018. године са почетком у 11:00 сати у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На И редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XX редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 14.12.2017. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева Д.О.О. „КАЛИМ-ПРОФИЛ“ Тешањ;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева „МЕРКЕЗ-ОИЛ“ д.о.о. Нови Травник;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева „СУША-ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Високо;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ. реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  a) Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева;
  b) Г-Петрол д.о.о. Сарајево;
 8. Разматрање и доношење рјешења по жалби на:
  a) Рјешење број: 03‐4‐221-52644/17 од 18.09.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево
  b) Рјешење број: 03‐4‐221-55436/17 од 29.09.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево

 

У Мостару, 05.01.2018. године                                              ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-15/18                                                                                         Јасмин Бешо

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе