Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању II редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине

Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати II редовну сједницу у 2018. години, у петак, 02.02.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На II редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са I редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 15.01.2018. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Нацрту Правилника о надгледању, о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „СУША-ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Високо;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева Соларна електрана „ЕНЕРГО СОЛАР“, вл. Никола Марић;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе II реда, подносиоца захтјева:
  • Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева;
  • Г-Петрол д.о.о. Сарајево;
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом подносиоца захтјева „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно;
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно;
 8. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за с трговање ЛПГ-ом подносиоца захтјева „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о одузимању Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о одузимању Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом имаоцу дозволе:
  • „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево;
  • „РПЦ Суперфос Балкан“ д.о.о. из Грачанице;
 11. Разматрање и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број: 03‐4‐221-52644/17 од 18.09.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03‐4‐221-55436/17 од 29.09.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03-2-221-32417/2017 од 30.08.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

У Мостару, 24.01.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-91/18                                                                                        Јасмин Бешо

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе