Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању VI редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине

Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати VI редовну сједницу у 2018. години, у сриједу, 28.03.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На VI редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са В редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 15.03.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању нацрта Правилника о допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола с Образложењем, Одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и одлучивање о приједлогу Мрежних правила дистрибуције оператора дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • „КАЛИМ“ д.о.о. Тешањ;
  • МК ГРОУП д.о.о. из Стоца; (обнова)
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева ЕРДАЛ д.о.о. из Сарајева; (обнова)
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а имаоца дозволе БРОВИС Д.Д. ВИСОКО;
 7. Разматрање приједлога Рјешења о трајном одузимању Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем имаоцу дозволе „ГАЊГО ПЕТРОЛ“ д.о.о. Матузићи, Добој Југ;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево;
 9. Разматрања и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број: 03‐6-206-3126/17 од 04.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: III-2-2038/17 од 16.11.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар.

 

 

У Мостару, 16.03.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-357/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе