Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању 7. редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине

Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати 7. редовну сједницу у 2018. години, у четвртак, 12.04.2018. године са почетком у 11:00 сати у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На 7. редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 6. редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 28.03.2018. године;
  2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању нацрта Правилника о измјени и допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола са Образложењем, Одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка; (извјестилац: З.Брајловић)
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а имаоца дозволе „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ ЦОМПАНY“ д.о.о. Сарајево; (извјестилац: Н.Аликадић)

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, о општој расправи и именов

  1. ању водитеља поступка подносиоца захтјева „ПЛИНОМАТИЦ“ д.о.о. Кисељак. (извјестилац: Н.Аликадић)

 

У Мостару, 05.04.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-421/18                                                                                      Јасмин Бешо

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе