Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању VIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати VIII редовну сједницу у 2018. години, у петак, 20.04.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На VIII редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са VII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 12.04.2018. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Приједлогу Мрежних правила дистрибуције оператора дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на дијаграме оптерећења;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ЗД РУ „ГРАЧАНИЦА“ д.о.о. Горњи Вакуф - Ускопље;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева: (извјестилац: Е.Хукић)
  • Соларна електрана „СОЛАР-Б“, вл. Анте Баришић;
  • Соларна електарна „К - СОЛАР“, вл. Петар Кудић;
 6. Разматрања и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број: 201350/2017 од 21.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
  • Рјешење број 03-6-04-25702/17 од 25.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
 7. Разматрање приједлога Рјешења о предузимању мјера након обављеног надгледања имаоца дозволе Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК за Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију.

 

У Мостару, 12.04.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-443/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе