Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању IX редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене

новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати IX редовну сједницу у 2018. години, у понедјељак, 14.05.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

 

На IX редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са VIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 20.04.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева:
  • Соларна електрана „СОЛАР-Б“, вл. Анте Баришић;
  • Соларна електрана „К - СОЛАР“, вл. Петар Кудић;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева:
  • ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ЗД РУ „ГРАЧАНИЦА“ д.о.о. Горњи Вакуф – Ускопље;
  • „ХИФА-ОИЛ“ д.о.о. Тешањ; (измјена и допуна)
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом подносиоца захтјева „ПЛИНОМАТИЦ“ д.о.о. Кисељак;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ХИФА“ д.о.о. Тешањ; (измјена и допуна)
 6. Разматрање и доношење Рјешења о трајном одузимању Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом имаоцу дозволе „БРКИЋ-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Зеница;
 7. Разматрања и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број 03-3-26-3971/2018 од 20.03.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар;
  • Рјешење број 03-5-221-27330/2017 од 22.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
 8. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева „Ширбеговић Инжењеринг“ д.о.о. Грачаница.

 

У Мостару, 07.05.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-501/18                                                                                      Јасмин Бешо

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе