Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању X редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати X редовну сједницу у 2018. години, у понедјељак, 28.05.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На X редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са IX редовне сједнице ФЕРК-а одржане 14.05.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „ИНТРАДЕ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Сарајево; (измјена)
 3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  • ЈП „ВИК“ д.о.о. Зеница; (обнова)
  • „Г.М.Ц. БиХ“ д.о.о. Орашје; (обнова)
  • „ЕЛЕКТРО ГРУПА“ д.д. Горњи Вакуф-Ускопље;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  • „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипе Леовац, из Јајца; (соларна фотонапонска електрана „ЗГОНЕ 4“)
  • „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипе Леовац, из Јајца; (соларна фотонапонска електрана „ЗГОНЕ 5“)
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ГТГ плин д.о.о. Зеница;
 6. Разматрање и доношење Рјешења по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева:
  • ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево;
  • ТРАНСПОРТБЕТОН д.о.о. из Кисељака;
 7. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број:  03-4-221-8018/18 од 07.02.2018.  године  које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

 

 

У Мостару, 18.05.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-536/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе