Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XI редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20.

Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XI редовну сједницу у 2018. години, у понедјељак, 11.06.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XI редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са X редовне сједнице ФЕРК-а одржане 28.05.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Правилника о допунама Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада за имаоце дозвола с Образложењем;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • ЈП „ВИК“ д.о.о. Зеница; (обнова)
  • „Г.М.Ц. БиХ“ д.о.о. Орашје; (обнова)
  • „ЕЛЕКТРО ГРУПА“ д.д. Горњи Вакуф-Ускопље;
  • „ЕМY“ д.о.о. Зеница; (измјена и допуна);
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева:
  • „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца; (соларна фотонапонска електрана „ЗГОНЕ 4“);
  • „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца; (соларна фотонапонска електрана „ЗГОНЕ 5“);
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево; (обнова)
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом подносиоца захтјева ГТГ плин д.о.о. Зеница;
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ЕЛ ТАРИК ОИЛ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“ д.о.о. Сарајево; (измјена и допуна)
 8. Разматрање и доношење Рјешења о привременом одузимању Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом имаоцу дозволе Доо „ЧАВКУНОВИЋ-БАУ“ Бихаћ;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо;
 10. Разматрање и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-4-221-812/18 од 05.01.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Закључак број: 03-6-206-7034/18 од 18.04.2018. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница.

 

 

У Мостару, 01.06.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-560/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе