Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XII редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XII редовну сједницу у 2018. години, у уторак, 26.06.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XII редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са XI редовне сједнице ФЕРК-а одржане 11.06.2018. године;
  2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо;
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева ГЕН-И д.о.о. Сарајево; (измјена и допуна)
  4. Разматрање Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
    • „ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце; (обнова)
    • ENERGY TRADE d.o.o. (обнова)

У Мостару, 18.06.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-604/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе