Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XIV редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“

број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XIV редовну сједницу у 2018. години, у понедјељак, 27.08.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XIV редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са XIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 17.07.2018. године;
  2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
    • СОЛИК д.о.о. Прозор-Рама; (обнова)
    • „ГРИД БХ” д.о.о. Сарајево; (измјена и допуна)
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева АСА Енергија д.о.о. Сарајево. (обнова)

 

У Мостару, 20.08.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-754/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе