Редовне сједнице

 Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XV редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XV редовну сједницу у 2018. години, у сриједу, 12.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XV редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XIV редовне сједнице ФЕРК-а одржане 27.08.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ХИФА-ОИЛ“ д.о.о. Тешањ; (измјена и допуна)
 3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  • ПТП „ШОЛА“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД;
  • „ЕЛЕКТРО-СОЛАР“, власник Суљановић Фехим;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево; (обнова)
 5. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева РМУ „КАКАЊ“ д.о.о. Какањ;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о одобрењу Плана изградње и реконструкције дистрибуцијске мреже за 2018. годину Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д. Мостар;
 7. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број: 03-4-221/40862/18 од 02.07.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

 

 

У Мостару, 04.09.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-778/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе