Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XVII редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XVII редовну сједницу у 2018. години, у четвртак, 04.10.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XVI редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са XVI редовне сједнице ФЕРК-а одржане 25.09.2018. године;
  2. Разматрање и доношења Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „АСЦОМ“ д.о.о. Тешањ; (измјена и допуна)
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški;
  4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар (обнова);
  5. Разматрање и доношење Рјешења по захтјеву за издавање Дозволе за рад (лиценције) за трговање ЛПГ-ом подносиоца захтјева ГАС ПЕТРОЛ д.о.о. Тешањ;
  6. Разматрање и доношење Одлуке о одобрењу Плана развоја и изградње дистрибутивне мреже за 2018. годину ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
  7. Разматрање и одлучивање о избору предсједника ФЕРК-а на период од годину дана.

 

 

У Мостару, 26.09.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-844/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе