Редовне сједнице

 Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XVIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“

број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XVIII редовну сједницу у 2018. години, у сриједу, 24.10.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XVIII редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 04.10.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „GROHS H&G“ д.о.о. Сарајево; (обнова)
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о привременом одузимању дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем имаоцу дозволе Е-ТАНК д.о.о. из Илиџе;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ИЦТ д.о.о. из Широког Бријега;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева „ТРАНСПОРТ БЕТОН“ д.о.о. Кисељак;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева БАРАЋ - ЦО д.о.о. Читлук;
 8. Разматрање и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-4-221-18800/18 од 28.03.2018. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03‐6-206-11251/18 од 26.06.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: УПИ 03 3-11443/2018 од 14.09.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар.

 

У Мостару, 16.10.2018. године                                                       ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-893/18                                                                                      Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе