Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XX редовnе сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ...

... („Службене новине Федерације БиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине Федерације БиХ, број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XX редовну сједницу у 2018. години, у уторак, 27.11.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XX редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XIX редовне сједнице ФЕРК-а одржане 16.11.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д - Сарајево на криве оптерећења;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „Велико сунце“ д.о.о.  из Стоца; (обнова)
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • Фотонапонска електрана ГАМА, вл. Зоран Марић, Мира Марић и Мирослав Галић, из Мостара;
  • „НССН“ д.о.о. Мостар.
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  • ГП ТОМИНГ д.о.о Груде; (измјена и допуна);
  • ХЕЕТ д.о.о. Прозор-Рама;
  • ТИК“ д.о.о. Јелах бб-Тешањ.
 6. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број: 03-2-221-29763/2018 од 28.02018. године, које је донијело Јавно  предузеће  Електропривреда БиХ  д.д. - Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ ;
 7. Разматрање и одлучивање о Годишњем плану надгледања за 2019. годину;

 

У Мостару, 16.11.2018. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-982/18                                                                     Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе