Редовне сједнице

 Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XXI редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине...

...(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XXI редовну сједницу у 2018. години, у понедјељак, 10.12.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XXI редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XX редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 27.11.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о референтној цијени електричне енергије;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о израчуну гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења за коришћење обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању процента обавезног удјела електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије за 2019. годину;
 5. Разматрање и одлучивање о тексту Обавјештења за јавност о поднесеном приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево ФЕРК-у на сагласност;
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево (обнова);
  • ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде (измјена и допуна);
  • ХЕЕТ д.о.о. Прозор-Рама;
  • „ТИК“ д.о.о. Јелах бб-Тешањ;
 7. Разматрање и доношење Закључка по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева БФС д.о.о. Крешево;
 8. Разматрање Одлуке о привременој регулаторној накнади за 2019. годину;
 9. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број: ИИИ-1-Г-1339/18 од 05.10.2018. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Груде.

 

 

У Мостару, 29.11.2018. године                                                       ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-1011/18                                                                                    Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе